Formularz Rekrutacyjny do udziału w projekcie

„Studia podyplomowe dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe” nr umowy POWR.02.17.00-00-0038/16-00 realizowany przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.17 – Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól Formularza Rekrutacyjnego. Poniższe informacje są wymagane do weryfikacji formalnej możliwości wzięcia udziału w projekcie. Wypełniony i podpisany Formularz Rekrutacyjny należy dostarczyć do Biura Projektu:

  • online za pomocą formularza zamieszczonego na stronie: www.podyplomoweprawo.vizja.pl
  • pocztą na adres: Biuro Projektu „Studia podyplomowe dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe”, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa
  • osobiście: Biuro Projektu „Studia podyplomowe dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe” Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa pok. 212e – w godzinach pracy Biura tj. 08:00 – 16:00

Krok pierwszy